Фотография

Corporate Identity


Фотографията е главен фактор при цялостното представяне на бранда пред клиенти и партньори. Всяка рекламна визия цели да привлече и задържи внимание, да информира и мотивира потребителския избор.

  • Заснемането на фотографски сесии може да бъде самостоятелно и/или като етап от изготвянето на: печатни рекламни материали, уеб сайтове, мултимедия, презентации, интернет маркетинг и др.
  • Според целта, избираме една или няколко от най-подходящите видове рекламна фотография: интериорна, екстериорна, продуктова.

Според формата на приложение (интерактивна или печатна) определяме техническите характеристики на изображенията. Така една фотография може да се използва ефективно както за всякакъв вид печат и мултимедия, така и при изработка на уеб сайтове.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com