Реклама в социалните мрежи

Corporate Identity


Ефективна реклама в социалните мрежи, поддържане на корпоративни страници

Социалните мрежи – Facebook, Google, Linkedin и др. дават възможност на бизнеса да изгради лични и постоянни взаимоотношения с неговите клиенти, чрез регулярно публикуване на съдържание в техните корпоративни страници, използването на платените рекламни услуги и приемане на обратната връзка. Тази двупосочна взаимовръзка спомага за превръщането на клиентите в най-големите 'адвокати' на компанията.

Какво предлагаме ние:

  • Добре планирана онлайн стратегия с предварително поставени краткосрочни и дългосрочни цели, която да гарантира ред предимства за Вашия бизнес.
  • Осъществяване и менажиране на на PPC (pay-per-click) рекламна кампания (Google Adwords, Facebook)

Поддържане на корпоративна страница, насочена към промоция и обвързаност на клиентите с бранда.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com